Проекти

Healthy food for smart people

Целта на проекта е да предостави на училищата педагогически модел и образователни инструменти, които да помогнат на учениците да се свържат с приложения от „реалния живот“: европейската реалност, мултикултурализъм, интеграция, светът на работата, компании в сектора, мрежи за сътрудничество, ИКТ.

WALK AMONG A VITAL ENVIRONMENT WITH US - Wave us!

Идеята, e разработена от организацията USB (Гърция) и е да развие две основни цели - култивиране на икономически идеи и подход чрез екология, както и събуждане на екологично съзнание, чрез финансово управление на рециклируемите материали.

VARIED

Основната цел на проект VARIED е да насърчи доброволчеството, социалното включване и равните възможности в спорта, за мъже и жени с обучителни затруднения.

Life skills and sport

Основната цел е да се развият социални и емоционални компетентности чрез спорт, като по този начин се развият умения за личностно и професионално развитие.

Humour in the classroom

В ежедневния образователен процес, учителите често срещат липсата на мотивация в учениците и липса на концентрация в класната стая. Учениците не са ангажирани изцяло, поради понякога академичните уроци и твърде многото факти и информация, които трябва да научат и запомнят.

Media - be careful what you believe in

В момента по-голямата част от информацията, която получаваме е от медиите. Често им вярваме сляпо. Често изпадаме ситуации, в които вярваме в някоя много популярна статия или видеоклип, които по-късно се оказат напълно фалшиви. Наблюдаваме това особено в случаите на статии / видеоклипове за бежанци и имигранти. Тази "информация" има сензационна форма, така че става популярна и споделяна много бързо.

Y(OUR) CULTIRE

Младите хора играят важна роля в развитието и популяризирането на културата, включително ценностите на толерантността и уважението.
Проект “Y(OUR) Culture” има за цел да изгради мостове между традициите и съвременността, за да засили процеса на помнене на миналото и да свърже младите хора от различни култури в уникален проект, в който чрез сътрудничество те могат да създадат пример за толерантност.

CC EDU

Обучението относно изменението на климата, може да има важна роля в училищното образование. Темата може да бъде широко изследвана в класната стая. Фактът, че изменението на климата може да се разглежда на местно, регионално и международно ниво, през различни перспективи, предоставя на учениците възможност да развият умения за критичен анализ и способност да синтезират информация. Това дава възможност за индивидуална и обществена отговорност.

Sports Activator

Sports Activator (SpAct) е съвместно партньорство, финансирано по програма Еразъм +, с 3 основни дейности, включващи 8 частни и публични партньори с нестопанска цел от България, Гърция, Португалия, Румъния и Турция.
Целта на Sports Activator е да повиши осведомеността за стойността на спорта и физическа активност във връзка с личното, социалното и професионалното развитие.

mYouth Lead in Shaping the Future

Основната цел на този проект е включването на младите хора и осигуряването на неформално образование за разработване на стратегии за маркетингови политики и кампании за устойчиво развитие, чрез използване на социални медии и смартфони.

Pages