Новини

Младежки обмен - ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ


От 19 до 27 ноември в Ла Риоха, Испания се проведе младежки обмен по проект ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ, финансиран по програма Еразъм +.

Основните теми, които бяха обсъдени по време на обмена бяха учене чрез правене и игри, трансверсално образование чрез игри, нови образователни методологии, генериране на положително въздействие и инструменти за създаване на нови игри за учене.

Healthy food - Първа среща на партньорите

На 21 и 22 Октомври 2022 г., в Куйера, Испания се проведе първа среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

По време на срещата обсъдихме първите стъпки по проекта, дейностите и интелектуалните продукти и резултатите, които целим да постигнем.
Партньорите участваха в първото по рода си биенале на ориза, организирано от Община Куйера, като бе проведена публична конференция за представяне на партньорите, проекта, целите и подхода на проекта.

VARIED ръгби фестивал

На 15 октомври 2022 г., на стадион „Смирненски” в Габрово се проведе VARIED ръгби фестивал, с всички местни участници по проекта.

Събитието бе фестивал на доброволчеството и социалното приобщаване, в което се включиха доброволци, играчи с и без образователни затруднения, заинтересовани страни, както и широка общественост. Екипът по проекта, както и ръгби клубът показаха своята работа, до този момент. Чрез приятелски мач, показахме напредъка и превлякохме нови доброволци.

Младежки обмен WAVE US


От 5 до 12 септември, в Санотирни, Гърция се проведе младежки обмен по проект Walk Among a Vital Environment with Us - финансиран по програма Еразъм Плюс.

Участниците се запознаха с мултикултурното многообразие, неговите ползи и възможности за саморазвитие. Създадоха нови приятелства и контакти и разчупиха стереотипите, чрез процеса на неформално обучение.

Заключителна конференция Humour in the classroom

На 25 Август, в Габрово, се проведе заключителна конференция за разпространение на резултатите по проект HUMOUR.

Основната тема на конференцията бе представяне и популяризиране на разработените материали по проекта – Ръководство с добри практики, Програма за обучение на учители, Ръководство за подобряване на социалните умения, с използването на хумор и образователната онлайн платформа.

VARIED - ТРЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

От 13 до 15 Юни, в Рим, се проведе трета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме напредъка на проекта, набирането на доброволци и трнировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Trust Rugby International Spain представиха стъпките за провждане на трнировъчните сесии, както и уменията които трябва да имат доброволците и треньорите за социално включване, в своите клубове и региони.

LIFE SKILLS AND SPORT - заключителна среща

На 26 и 27 май, се проведе финална среща на партньорите по проект “Life skills and sport”, финаниран по програма Erasmus plus Sport. Срещата бе организирана от Община Куйера, Испания, партньор по проекта.
С партньорските организации обобщихме теоретичните и практически данни, събрани след фазата на изследване, реализираните дейности и работни срещи с учениците.
Оценихме резултатите и постигането на целите.

Пилотно обучение на учители

На 14 Април 2022 г. в гр. Сандански се проведе пилотно обучение на учители, по проект Humour in the classroom.

По време на тренинга тествахме инструментите разработени от всички партньори, като част от Ръководството с добри практики.
В резултат (освен много смях), учителите се прибраха с полезна информация и практически инструменти за мотивация на учениците, чрез използване на Хумор в клас.

Дейности за развитие на социална и емоционална интелигентност, чрез спорт

Ученици от Габрово се включиха в процес, който съчетава практическа фаза (спортни дейности) и дидактическа фаза (работилници), за развитие на умения за социална и емоционална интелигентност, насочени към развиване на емоционален самоконтрол, контролиране на емоционалния трансфер и положителна перспектива, емпатия, умения за слушане, умения за социална интелигентност, умения за работа в екип, разглеждане на причинно-следствената връзка, правилни оценка и самооценка, праг на толерантност, социална компетентност и когнитивна компетентност.

Семинари за изграждане на местна мрежа по проект Life skills and sports

В рамките на два публични семинара, създадохме местна мрежа от спортни асоциации, местни власти, училища и други заинтересовани страни.
Първият семинар бе на тема "Развитие на социалната интелигентност чрез спорт". Психолог, обясни как се свързват социалната компетентност и когнитивната компетентност и спорта.
Вторият разгледа „Развитие на емоционална интелигентност чрез спорт“. Бяха обсъдени емоционална компетентност, емоционален самоконтрол, контрол на емоционалния трансфер и положителна перспектива.

Pages