Новини

Дейности за развитие на социална и емоционална интелигентност, чрез спорт

Ученици от Габрово се включиха в процес, който съчетава практическа фаза (спортни дейности) и дидактическа фаза (работилници), за развитие на умения за социална и емоционална интелигентност, насочени към развиване на емоционален самоконтрол, контролиране на емоционалния трансфер и положителна перспектива, емпатия, умения за слушане, умения за социална интелигентност, умения за работа в екип, разглеждане на причинно-следствената връзка, правилни оценка и самооценка, праг на толерантност, социална компетентност и когнитивна компетентност.

Семинари за изграждане на местна мрежа по проект Life skills and sports

В рамките на два публични семинара, създадохме местна мрежа от спортни асоциации, местни власти, училища и други заинтересовани страни.
Първият семинар бе на тема "Развитие на социалната интелигентност чрез спорт". Психолог, обясни как се свързват социалната компетентност и когнитивната компетентност и спорта.
Вторият разгледа „Развитие на емоционална интелигентност чрез спорт“. Бяха обсъдени емоционална компетентност, емоционален самоконтрол, контрол на емоционалния трансфер и положителна перспектива.

Втора среща на партньорите - Life skills and sport

На 19 и 20 ноември, в Италия, се проведе втора среща на партньорите по проект Life skills and sport, финансиран по програма Еразъм + Спорт.

Основна тема бе създаването на местни мрежи, фазата на изследване и събирането на теоретични данни, събрани след срещите със заинтересованите страни и комуникационните стратегии.

На срещата обсъдихме миналите и предстоящите дейности, и влиянието на пандемията върху графика за изпълнение.

Онлайн малдежки обмен MEDIA - BE CAREFUL WHAT YOU BELIEVE IN

От 14 до 20 септември 2021 г., се проведе онлайн младежки обмен по проект MEDIA - BE CAREFUL WHAT YOU BELIEVE IN

Поради усложнената пандемична обстановка, се наложи обменът да се проведе онлайн. В проектът взеха участие младежи от Полша, България, Македония, Румъния.
В рамките на една седмица обсъдихме ползите и предимствата на програма Еразъм +, разгледахме как да идентифицираме, невярна информация, как манипулациите водят до реч на омраза и как можем да се борим и да реагираме на нея.

Втора среща на партньорите - Humour in the classroom

На 13 и 14 юли в Илиаш, Босна и Херцеговина, се проведе втора международна среща на партньорите по проект Humour in the classroom, финансиран по програма Erasmus+.

Домакин на срещата беше нашият босненски партньор - ОУ „Стари Илияш“.

Откриването на събитието бе в бизнес център Илиаш. Сред официалните гости бяха представители на Министерството на образованието на кантон Сараево, община Илияш и ОУ „Стари Илияш“, които приветстваха партньорите и участниците в проекта.

CC EDU IV СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 17 Февруари се проведе четвъртата, международна реща на партьорите по проект CC EDU. Домакин на срещата трабваше да бъде Associazione PROGETTO MARCONI - Италия, но поради епидемиологичната обстановка в световен мащаб и в България, относно вирус SARS-CoV-2, срещата се проведе онлайн.

На срещата бе обсъден цялостния процес на управление, преглед на разпространението на разултатите и следващи стъпки, финализиране на онлайн платформата платформата и финализиране и превод на материалите по проекта.

Откриване на проект VARIED

На 21 януари 2021 г., се проведе официалното откриване на проект VARIED, съфинансиран по програма Erasmus Plus Sport - Collaborative partnerships.
Срещата на партньорите бе онлайн и бе открита от кмета на община Куйера, Испания - водеща организация по проекта.
По време на срещата бяха представени и обсъдени в детайли целите на проекта и начините за постигането им.

Pages