Ресурси

Заглавие Описание Проект Език
Тренинг за учители

Обучение за учители как да повишат мотивацията, фокуса и времето за работа на учениците. Целта на обучението е да запознае учителите с добри практики, които те да приложат в своите училища.

Indistractable BG, EN
Ръководство за учители

Ръководството е разделено на две части:
1. Представяне на значението на фокуса на учениците и времето за изпълнение на задачите
2. Добри практики, свързани с поддържането на ангажираността и концентрацията на учениците

Indistractable BG, EN
Инструмени за учители

Инструментариумът за учители съдържа 3 вида инструменти: видеоклипове, инфографики и дейности в класната стая

Промяна с половин градус BG, EN
Ръководство за учители

Ръководство за преподаване на глобалното затопляне и по-конкретно въздействие на повишаване на глобалната температура с половин градус.

Промяна с половин градус BG, EN
Ръководства за развитие на социални и емоционални умения, чрез спорт

Теоретично и практическо ръководство за развитие на социални и емоционални умения, чрез спорт.

Life skills and sport

EN
Ръководство за подобряване на социалните умения, на учениците с използването на хумор

Ръководство за подобряване на социалните умения, на учениците с използването на хумор

Humour in the classroom

BG, EN
Обучение на учители за използване на ХУМОР в клас

Обучение на учители за използване на ХУМОР в клас

Humour in the classroom BG, EN
Ръководство с добри практики - Как да използваме хумор в клас Ръководство с добри практики - Как да използваме хумор в клас Humour in the classroom BG, EN
Ръководства за учители

Ръководства за учители, как да преподаваме промените в климата и научна информация за климатичните промени

CC EDU BG
Handbook For Associations to Support Women Entrepreneurship in Rural Areas Наръчник за организации в подкрепа на женското предприемачество в селските райони SUPPORT ENTRENREPRENEURSHIP OF WOMEN IN RURAL AREAS EN

Pages