Ръководство за учители

Ръководство за преподаване на глобалното затопляне и по-конкретно въздействие на повишаване на глобалната температура с половин градус.
Ръководството е разделено на две части:
1. Представяне на глобалното затопляне на учителите в началните училища – научна основа;
2. Прилагане на образованието за глобалното затопляне в класната стая

Teacher's guide EN (English)
Ръководство за учители (български)