Resources

Заглавие Описание Проект Език
Ръководства за развитие на социални и емоционални умения, чрез спорт

Теоретично и практическо ръководство за развитие на социални и емоционални умения, чрез спорт.

Life skills and sport

EN
Ръководство за подобряване на социалните умения, на учениците с използването на хумор

Ръководство за подобряване на социалните умения, на учениците с използването на хумор

Humour in the classroom

BG, EN
Обучение на учители за използване на ХУМОР в клас

Обучение на учители за използване на ХУМОР в клас

Humour in the classroom BG, EN
Ръководство с добри практики - Как да използваме хумор в клас Ръководство с добри практики - Как да използваме хумор в клас Humour in the classroom BG, EN
Ръководства за учители

Ръководства за учители, как да преподаваме промените в климата и научна информация за климатичните промени

CC EDU BG
Handbook For Associations to Support Women Entrepreneurship in Rural Areas Наръчник за организации в подкрепа на женското предприемачество в селските райони SUPPORT ENTRENREPRENEURSHIP OF WOMEN IN RURAL AREAS EN
Мини учебни програми за фасилитатори

Учебни програми за фасилитатори

SiLC BG
Ръководство за лидери на екипи

Ръководство за лидери на екипи

SiLC BG
Team Leader’s Toolbox Инструментатиум за лидери на екипи SiLC EN
Ръководство за фасилитатори

Ръководство за фасилитатори

SiLC BG