Проекти

Промяна с половин градус

Проект „Промяна с половин градус“ е възможност за бъдещото поколение да предприеме реални, социални действия, като се справи с изменението на климата там, където живее. Проектът подкрепя и преподавателите в подготвянето на по-привлекателни учебни програми.

E-sustainability

Проектът е ориентиран към младежки работници, младежки лидери, доброволци с интереси към дигиталните инструменти и устойчивостта.
Семинарът ще включва 50 опитни младежки работници от 22 страни (Франция, Румъния, България, Тунис, Швеция, Италия, Испания, Турция, Армения, Северна Македония, Полония, Унгария, Гърция, Словения, Албания, Египет, Грузия, Литва, Португалия). Чрез проектът ще повлияем на възможно най-много организации, младежки работници и млади хора, затова 32 организации ще вземат участие.

Трансверсално образование, чрез игри

Образованието е един от най-важните елементи в живота. Младите хора преминават през решаващи етапи в живота си, които формират тяхната идентичност и оформят тяхната личност и амбиции.

Проектър има за цел да предостави на участниците инструменти и ресурси, с които могат да проектират, разработват и предприемат както дейности, така и програми, които насърчават трансверсалното образование, чрез игрите.

Healthy food for smart people

Целта на проекта е да предостави на училищата педагогически модел и образователни инструменти, които да помогнат на учениците да се свържат с приложения от „реалния живот“: европейската реалност, мултикултурализъм, интеграция, светът на работата, компании в сектора, мрежи за сътрудничество, ИКТ.

WALK AMONG A VITAL ENVIRONMENT WITH US - Wave us!

Идеята, e разработена от организацията USB (Гърция) и е да развие две основни цели - култивиране на икономически идеи и подход чрез екология, както и събуждане на екологично съзнание, чрез финансово управление на рециклируемите материали.

VARIED

Основната цел на проект VARIED е да насърчи доброволчеството, социалното включване и равните възможности в спорта, за мъже и жени с обучителни затруднения.

Life skills and sport

Основната цел е да се развият социални и емоционални компетентности чрез спорт, като по този начин се развият умения за личностно и професионално развитие.

Humour in the classroom

В ежедневния образователен процес, учителите често срещат липсата на мотивация в учениците и липса на концентрация в класната стая. Учениците не са ангажирани изцяло, поради понякога академичните уроци и твърде многото факти и информация, които трябва да научат и запомнят.

Media - be careful what you believe in

В момента по-голямата част от информацията, която получаваме е от медиите. Често им вярваме сляпо. Често изпадаме ситуации, в които вярваме в някоя много популярна статия или видеоклип, които по-късно се оказат напълно фалшиви. Наблюдаваме това особено в случаите на статии / видеоклипове за бежанци и имигранти. Тази "информация" има сензационна форма, така че става популярна и споделяна много бързо.

Y(OUR) CULTIRE

Младите хора играят важна роля в развитието и популяризирането на културата, включително ценностите на толерантността и уважението.
Проект “Y(OUR) Culture” има за цел да изгради мостове между традициите и съвременността, за да засили процеса на помнене на миналото и да свърже младите хора от различни култури в уникален проект, в който чрез сътрудничество те могат да създадат пример за толерантност.

Pages