Проекти

Sports Activator

Sports Activator (SpAct) е съвместно партньорство, финансирано по програма Еразъм +, с 3 основни дейности, включващи 8 частни и публични партньори с нестопанска цел от България, Гърция, Португалия, Румъния и Турция.
Целта на Sports Activator е да повиши осведомеността за стойността на спорта и физическа активност във връзка с личното, социалното и професионалното развитие.

mYouth Lead in Shaping the Future

Основната цел на този проект е включването на младите хора и осигуряването на неформално образование за разработване на стратегии за маркетингови политики и кампании за устойчиво развитие, чрез използване на социални медии и смартфони.

BEST

Целта към която BEST се цели е да превърне различията и разнообразието в нещо положително, да покаже ценността на уважението, като спомогне за преодоляване на предразсъдъците и вътрешните бариери, като по този начин се насърчава по-активното включване в обществения живот.

Sport, life and living together

Проектът има за цел да преодолее различията, чрез насърчаване на образованието, чрез спорт и физическа активност, като средство за социализация, но също и начин за постигане на специфични компетенции.

HI-TECH DEMOCRATS

Гражданската ангажираност на младите, независимо дали става дума за присъединяване към общностни групи, доброволческа дейност, за подпомагане на съседи или усилия в посока на гражданските права, е важна за силата и ефиктивността на демокрацията. Също така е важна за личностното израстване и формирането на идентичност по време на прехода към зряла възраст.

SUPPORT ENTRENREPRENEURSHIP OF WOMEN IN RURAL AREAS

Цели на проекта:
- Споделяне на примери, за успешни жени предприемачи, в селските райони от Европейския съюз и Турция;
- Увеличаване на броя на жените предприемачи;
- Подкрепа за равенството между половете;
- По добро разбиране на понятията за предприемачество и социалното предприемачество;
- Подобряване на капацитета на организациите партньори;

Picture's Up

Проект "Picture's Up" е създаден, за да даде на участниците възможността да увеличат своите знания и умения в използването на филми и театър, за да предадат послание. Този проект ще насърчи младите хора да се интересуват от изкуството и да намерят нови творчески начини да го използват.

Youth Marketing Policy Makers for Sustainable Development

Основната цел на проекта е да развие възможностите на участващите организации, чрез натрупване на знания за креативен маркетинг, за повишаване на информираността за трите стълба на устойчивото развитие: икономически, социални и екологични ползи.
Проектът събира 12 партньори от 11 страни: България; Хърватия; Чехия; Македония; Гана; Киргизстан; Непал; Полша; Румъния; Словакия и Словения.

Sprinters

Sprinters цели насърчаване на спорта в защитени природни територии, особено спортове, които не изискват специално оборудване.

Pages