Проекти

BEST

Целта към която BEST се цели е да превърне различията и разнообразието в нещо положително, да покаже ценността на уважението, като спомогне за преодоляване на предразсъдъците и вътрешните бариери, като по този начин се насърчава по-активното включване в обществения живот.

Sport, life and living together

Проектът има за цел да преодолее различията, чрез насърчаване на образованието, чрез спорт и физическа активност, като средство за социализация, но също и начин за постигане на специфични компетенции.

HI-TECH DEMOCRATS

Гражданската ангажираност на младите, независимо дали става дума за присъединяване към общностни групи, доброволческа дейност, за подпомагане на съседи или усилия в посока на гражданските права, е важна за силата и ефиктивността на демокрацията. Също така е важна за личностното израстване и формирането на идентичност по време на прехода към зряла възраст.

SUPPORT ENTRENREPRENEURSHIP OF WOMEN IN RURAL AREAS

Цели на проекта:
- Споделяне на примери, за успешни жени предприемачи, в селските райони от Европейския съюз и Турция;
- Увеличаване на броя на жените предприемачи;
- Подкрепа за равенството между половете;
- По добро разбиране на понятията за предприемачество и социалното предприемачество;
- Подобряване на капацитета на организациите партньори;

Picture's Up

Проект "Picture's Up" е създаден, за да даде на участниците възможността да увеличат своите знания и умения в използването на филми и театър, за да предадат послание. Този проект ще насърчи младите хора да се интересуват от изкуството и да намерят нови творчески начини да го използват.

Youth Marketing Policy Makers for Sustainable Development

Основната цел на проекта е да развие възможностите на участващите организации, чрез натрупване на знания за креативен маркетинг, за повишаване на информираността за трите стълба на устойчивото развитие: икономически, социални и екологични ползи.
Проектът събира 12 партньори от 11 страни: България; Хърватия; Чехия; Македония; Гана; Киргизстан; Непал; Полша; Румъния; Словакия и Словения.

Sprinters

Sprinters цели насърчаване на спорта в защитени природни територии, особено спортове, които не изискват специално оборудване.

Synergy in Learning & Cooperation (SiLC)

Демографското развитие, застаряването на населението и активната миграция в Европейския съюз и света води до различия и културното многообразие на работната сила. Synergy in Learning & Cooperation (SiLC) отговаря на нуждите на малките и средни предприятия и организации, чийто лидери не знаят как да се справят с нарастващото разнообразие и как да го обърат в ползи. Лидерите и мениджърите имат нужда от укрепване и развитие на умения и компетенции - както на своите, така и на членовете на екипа, за да запазят организациите иновативни, ефективни и конкурентни.

SOCIAL INNOVATION MACH

Проектът "SOCIAL INNOVATION MACH" обединява 28 участници от 12 европейски организации, работещи за овластяване на младите поколения и желаещи да обменят и научат нови видове подход към социалните иновации, за да прехвърлят тези нови знания и умения в своите общности. Основното събитие на проекта ще бъде семинар за контакти, който ще се проведе в Абано Терме (Италия) от 15 до 19 май 2017 г.

GP + Gender Positive

"Европейски център за иновации, образование, наука и култура" е партньор по проект „GP + Gender Positive”, ръководен от словенската организация Društvo Avtonomija (финансиран от Европейската програма Еразъм+), заедно с Германия, Италия, Румъния, Испания, Великобритания и Словения.

Pages