Проекти

Проект: Книжовност

Организиране на кампании и мероприятия за повишаване интереса на младите хора към книгите, книжовността и българщината.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Проект: Революция в кариерата

Обученията по проект "Революция в кариерата" имат за цел повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение. Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения.
"Революция в кариерата" има за цел да покаже на младежите лостовете и механизмите за една успешна кариера.

Начало: 2013 г.

Финансиране: Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Проект: Младежка онлайн телевизия

Проекта е насочен към млади хора на възраст от 16 до 35 години, които искат да изградят умения свързани с методите за информиране на обществото, по дейностите, които са свързани с техните интереси. Ще информират по отношение на новини, културни мероприятия, спортни и други дейности.

Целта е да повишим интереса на младежите по отношение на културните събития, да увеличим информираността на младежите относно събития и дейности, които пряко или косвено касаят тяхото личностно и професионално развитие.

Проект: Отново на работа

Проект "ОТНОВО НА РАБОТА", е ориентиран към млади майки, които прекъсвайки кариерата си, за да отглеждат своите деца, загубват контактите и уменията си. От месец Септември, центърът ще организира поредица от обучения в градовете Габрово, Бургас и Пловдив, по различни компетенции за професионална и психологическа адаптация. Като допълнение ще има и курсове за добиване на специфични квалификации. След всяко едно обучение ще се получава сертификат, който може да послужи пред евентуален работодател.

Pages