Проекти

Проект: Отново на работа

Проект "ОТНОВО НА РАБОТА", е ориентиран към млади майки, които прекъсвайки кариерата си, за да отглеждат своите деца, загубват контактите и уменията си. От месец Септември, центърът ще организира поредица от обучения в градовете Габрово, Бургас и Пловдив, по различни компетенции за професионална и психологическа адаптация. Като допълнение ще има и курсове за добиване на специфични квалификации. След всяко едно обучение ще се получава сертификат, който може да послужи пред евентуален работодател.

Pages