Indistractable

Целта на проекта е да подобрим социално-емоционалния климат в класната стая, да се борим с разсейването и скуката в часовете, като се стремим към уроци с интерес, качество и ангажираност.

С проектът възнамеряваме да въведем ново измерение в учебната дейност и средата в класната стая, което ще увеличи ангажираността, концентрацията на учениците и ще задоволи всички участници в учебния процес.

Дейности:

  • Набор от добри практики в ЕС
  • Тренинг за учители
  • Инструментариум за учители