Промяна с половин градус

Проект „Промяна с половин градус“ е възможност за бъдещото поколение да предприеме реални, социални действия, като се справи с изменението на климата там, където живее. Проектът подкрепя и преподавателите в подготвянето на по-привлекателни учебни програми.
Целта на проекта е да подготви учителите да се справят със сложността на темата, като я направят фактологична и с оглед на местни, регионални и международни ситуации, като използват различни подходи.
Втората цел е да подготви учениците (като следващо поколение), да се превърнат в реален фактор на промяната и да научат за колективната отговорност към опазването на околната среда и предотвратяването на по-нататъшни вреди.

Проектът ще подготви учителите, чрез създаване на ръководство за учители (и как да го комуникират) и учебни материали с лесни, реално приложими дейности, които могат да използват в ежедневните си часове, без да натоварват излишно учебното съдържание.

Промяна с половин градус е международно партньорство между:
Фондация "ЕЦИОНК" - България;
Gimnazija Metkovic - Хърватия;
Mersrags Secondary School - Латвия.