Трансверсално образование, чрез игри

Образованието е един от най-важните елементи в живота. Младите хора преминават през решаващи етапи в живота си, които формират тяхната идентичност и оформят тяхната личност и амбиции.

Проектър има за цел да предостави на участниците инструменти и ресурси, с които могат да проектират, разработват и предприемат както дейности, така и програми, които насърчават трансверсалното образование, чрез игрите.

В класните стаи има различни стилове на учене и образователни нужди. Младежите ще проектират и научават игри, които имат образователен елемент, който подпомага обучението по учебната програма. Участието в обмена включва изучаване на различните видове игри и динамики, проектиране на нови игри и прилагането им в клас.

Мултикултурният подход на проекта обединява алтернативни гледни точки - необичайни и богати на културно разнообразие. Ще приложим традиционни игри и културни прояви, характерни за всяка страна.

Младежите, които ще се включат в обмена са от Турция, Естония, Македония, България, Италия и Испания.