Новини

Среща на партньорите по проект SiLC

От 11.10 до 15.10, в Барселона, се проведе първа среща на партньорите по проект Synergy in Learning & Cooperation (SiLC), финансиран по ключова дейност 2 на програма Еразъм +.

Целта на проекта е предоставяне на ръководителите на екипи на малките и средни предприятия и организации, на наръчник, инсрументи и учебна програма, подходящи за обучение на работното място за развитие на различни компетенции.

Продължителността на проекта е 32 месеца, а разпространението на резултатите ще продължи две години след края на дейностите.

Обучения за разработване на учителско порфолио

Във врзъка с новите критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти и новия Закон за предучилищното и училищно образование, обучителите от Институт по качество в образованието, към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведоха серия обучения на тема "Атестация. Учителско портфолио. Инструменти за оценка на постиженията".

Кампания "Учебник за всяко българско дете"

Защото искаме да помогнем на 35 български деца от училище "В.Левски" - Дали, в Кипър, ние от Институт по качество в образованието към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", стартираме кампания за събиране на учебници и тетрадки.

Активна Събота- Wake Your Body - Габрово 2016

Защото искаме да се раздвижим и забавляваме, защото искаме да прекараме един ден заедно, сред приятели, ние от Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ и сдружение „BG Бъди активен“, със съдействието на Coca-Cola HBC, каним Вас, Вашето семейство и приятели, на нашия спортен празник Wake Your Body – Активна събота.

Празникът ще се проведе на 18 юни 2016 (събота) от 10 до 16 часа в парка до Театъра (Градинката с мечето).

Празник на хвърчилата 2016

Защото във всеки един от нас се крие едно усмихнато дете, защото обичаме да се забавляваме заедно с Вас и защото вярваме, че децата имат нужда да бъдат със своите родители, за втора поредна година, организирахме Празник на хвърчилата.

Той се проведе на 29 Май (Неделя), на поляната в местността Градище над Габрово.

Прекарахме чудесно, бяхме с приятели, смяхме се заедно, потичхме след и пред хвърчилата.

Обучение на четири училища за "Иновативни техники"

На 07.04.-08.04.2016г. в гр. Сливен, обучители от Институт по качество в образованиет, към Фондацията проведоха обучение на на тема: "Иновативни техники и изграждане на гъвкави стратегии за усъвършенстване на образователно - възпитателния процес".

Първа среща на мрежата за анализ на обществени рискове

От 14 до 16 март 2016, в Пловдив се проведе първа национална среща на НПО мрежата за анализ на обществени рискове.

По време на срещата, гражданските организации, обсъдиха използването на езика на омразата, задълбочаване на ксенофобията и настъпването на популизма като основен начин за правене на политика. Обсъдихме рисковете за развитие на всички страни и общности, в които то се случва.

Обучение за зелени иновации

На 10 и 11 март от 9.00 часа ще стартира бизнес обучение за зелени иновации. То ще се проведе в конферентната зала на МОЛ – Габрово, бул. „Априлов“ 40 в Габрово.

Обученията се организират от “Европейски Център за иновации, образование, наука и култура” и CEED България по проект, който е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Обучение на началните учители в СОУ "Васил Левски", Севлиево

На 01.02.2016 г., обучители от Институт по качество в образованието - научно- изследователско звено към Фондация "Европейски център за иноваци, образование, наука и култура", проведоха обучение на тема "Преодоляване на конфликти в работна среда".

Институт по качество в образованието

От началото на годината създадохме "Институт по качество в образованието", който е научно- изследователскоте звено към Фондацията. Институтът е създаден с цел проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.

Pages