Новини

Институт по качество в образованието

От началото на годината създадохме "Институт по качество в образованието", който е научно- изследователскоте звено към Фондацията. Институтът е създаден с цел проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.

Доброволци към Фондацията участваха в проект за диалог относно сексуалността и образованието

Доброволци към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" се включиха в обучителен курс „GP + Gender Positive” ръководен от словенската организация Društvo Avtonomija (финансиран от Европейската програма Еразъм+). Фондацията е партньор по проекта, заедно с Германия, Италия, Румъния, Испания, Великобритания и Словения.

Основната цел на проекта беше създаването на пространство за диалог относно сексуалността и образованието, разглеждането на тези теми в цялата им комплексност и преоткриването им чрез участниците в обучителния курс.

Представяне на дуалното обучение в Габрово

ПТГ "Д-р Н.Василиади" - Габрово, Търговско представителство на Австрийското посолство и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" - Габрово, въведоха първия випуск по системата на дуалното обучение, в специалността "Мехатроника". На представянето присъстваха гости от Областна управа, ТУ - Габрово, РИО - Габрово, Община Габрово и местния бизнес в лицето на фирма „Резбонарезни инструменти - Габрово“ и фирма ЦЕРАТИЦИТ България и ПЛАНЗЕЕ.

Успех на младите хора!

Нека никога не губят своята енергия, мечти и желание за реализация.

Raid Cross - Включи се сега!

Подрастващите са заобиколени от насилие. Обикновено го виждат в политически или исторически план (чрез медиите, училище) или в контекста на забавление (видео игри, филми). Целта на Raid Cross е да запознае младежите с реалностите на въоръжен конфликт и хуманитарната дейност, като им дава инструменти за тълкуване на събития и ситуации, с които се сблъскват всеки ден.

Провеждане на обучения за менторски кръг

От 12 до 15 Август в хотел „Сарай“, Калояново, се проведе обучение на младежи по проект „Повишаване на информираността за правата на гражданите – Отбор 42″, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Младежите, от село Строево и района, преминаха тренинг на теми: Междукултурен диалог; Социологически понятия; Фасилитация и управление на група; Хуманитарно право.

Среща с медиите и заинтересованите страни

На 8 Юли 2015 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Пробуда 1929г.“ с. Строево се проведе среща с медиите и заинтересованите страни във връзка с началото на проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42“.

Среща на партньорите по проект Отбор 42

На 29 и 30 Юни, в НЧ "Пробуда 1929г.", с. Строево се проведе среща на партньорите по проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42".

На двудневната среща бяха обсъдени и изработени правила за работа с разпределение за вида, графика и отговорниците по дейности, местата и датите на които ще се осъществят те. Беше изготвен план за отчетност на дейностите. Документите подготвени в подготвителната фаза ще гарантират добро управление на проекта.

Gender Positive

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че проектното предложение по програма Еразъм +, със заглавие Gender Positive (GP+), бе одобрено от Словенската националната агенция и получи безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му.

"Европейски център за иновации, образование, наука и култура" е партньор по проекта.

Обучението ще се проведе през ноември 2015 г., в Brežice, Словения и ще събере 28 младежки работници от България, Германия, Гърция, Италия, Румъния, Испания, Великобритания и Словения

Курс по предприемачество в ПТГ "Д-р Никола Василиади"

Днес започнахме поредица от обучения по предприемачество в Професионална Техническа Гимназия "Д-р Никола Василиади", град Габрово.

Фокусът на първият ден беше върху идеите и преприемаческата перспектива. Говорихме за нагласата, мотивацията и поведението на предприемачите.
С младите предприемачи на Габрово, обсъдихме предприемаческият дух, поемане на риск и вземане на решения, разбиране за индустрията и икономически реалности.

Pages