Втора среща на партньорите по проект Sprinters

На 27.11.2017 г. се състоя втората среща на партньорите по проект Sprinters.

Домакин на срещата беше Универсистетът във Валенсия.

По време на срещата партньорите представиха резултатите от проекта до момента, както и информация за проведените пилотни спортни състезания.
Обсъдихме създаването на Sprinters HUB - онлайн пространство, в което спортните клубове и заинтересованите страни в Европа, биха могли да обемян идеи, опит и да създават контакти помежду си по теми свързани с организиране на спортни събития на териториите на природни паркове.