Sprinters

Sprinters цели насърчаване на спорта в защитени природни територии, особено спортове, които не изискват специално оборудване.

Sprinters преследва следните 2 специфични цели:
1. Развитие на международна мрежа за спортен мениджмънт в защитени природни зони – създаване на дълготрайна система за открити спортни дейности, които не са организирани: проектът включва изследвания, пазар на труда, свързване на международни и местни общности. Мрежата ще има възможност да приложи на практика своя потенциал, чрез разработването и изпълнението на две пилотни състезания - "Местни състезания" и „Международно състезание“ и създаване на "Greenway paths".
Във всяка страна ще бъдат организирани местни спортни събития в четири спорта: планинско колоездене, бягане, скандинавско ходене, кану.
След приключване на местните състезания, участници от всяка страна ще участват на Sprinters Olympics в Понза, Италия.
Всеки от избраните спортове може да се практикува от всички възрасти, със степен на трудност, пропорционална на здравословното състояние, технически умения и способност / инвалидност.

2. Насърчаване на икономическото измерение на спорта - Ключова характеристика на проекта, е да се разбере как физическата активност, може да да бъде приложима в професионален план.

Дейностите в България ще бъдат организирани и реализирани с подкрепата, и на територията на Природен пак „Българка“.

Sprinters ще насърчи създаването на младежки, стартиращи фирми в областта на спортове на открито в природни зони, като по този начин се увеличават шансовете за създаване на работни места.

Ще бъде разработено стратегическо ръководство, което съчетава три измерения, свързани с спорта:
- Здраве: как спортът може да повлияе положително на физическото и психологическо състояние;
- Икономика: как да бъде използван за насърчаване на трудовата заетост;
- Управление: как да се управлява от защитените територии в сътрудничество с публичните органи, спортни клубове и сдружения.

Партньори:
Община Куйера - Испания
Университетът във Валенсия - Испания
Средно училище Мерсрагс - Латвия
Община Мерсрагс - Латвия
Природен парк "Engure Lake" - Латвия
Агенция за развитие на град Дубровник DURA - Хърватска
Община Понза - Италия
Спортен клуб Понза - Италия
Европейски център за иновации, образование, наука и култура - Габрово, България

Начало: 2017 г.

Финансиране:
Еразъм +