Новини

ВТОРИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE

Вторият Обучителен курс от поредицата „ТTRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE“ се проведе в екологичната ферма Metta, Словения от 31 юли до 6 август 2023 г. Двадесет и четирима участници от България, Чехия, Италия, Словения, Австрия и Германия се събраха за участие в тренинг „TransFORMATIVE education for Ecological Sustainability.

Младежки обмен по проект TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE

От 17 до 23 юли 2023 г., двадесет и четирима младежки работници от България, Чехия, Италия, Словения, Австрия и Германия се събраха в Таухен, близо до Виена, за невероятен обучителен курс по Еразъм+, наречен „TransFORMATIVE education for social justice“, организирана от CAMBIO e.V. в партньорство с Euroteam Чехия, Sustainable Vibes, InfoEck, Европейски център за иновации, образование, наука и култура и Zavod Nefiks.

Младежки обмен e-Sustainability

От 21 до 25 Април, се проведе младежки обмен в Clermont-Ferrand, Франция, в който се включиха младежки работници, младежки лидери, доброволци с интереси към дигиталните инструменти и устойчивостта.
В семинарът участваха младежки работници от Франция, Румъния, България, Тунис, Швеция, Италия, Испания, Турция, Армения, Северна Македония, Полония, Унгария, Гърция, Словения, Албания, Египет, Грузия, Литва, Португалия.

Участниците работиха с дигитални инструменти за насърчаване на устойчивостта сред младите хора и участието ѝ в младежки проекти.

Набиране на участници по проект TransFORMATION for a better future

Целта на проекта е да дадем възможност на участниците да прилагат Глобално гражданско образование (ГГО) в техния местен контекст. Целевата група включва широк кръг от участници, защото вярваме, че методите на ГГО са изключително ценни, започвайки от ранна детска възраст и продължавайки през всички нива на образование до зряла възраст, включително както формални, така и неформални подходи.

VARIED - ПЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 27 и 28 Февруари 2023 г., в Габрово, се проведе пета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме резултатите по проекта, проведените тренировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Представители на Университетът във Валенсия представиха обобщените данни и резултати, които събрахме по време на тренировките, както и анализ на резултатите.

Първа среща по проект "Промяна с половин градус"

На 15 и 16 Февруари 2023 г., в Габрово, се проведе пътва среща на партньорите по проект "Промяна с половин градус", финансиран по програма Еразъм плюс.
Домакин на срещата бе Фондация ЕЦИОНК - водещ партньор по проекта.

Младежки обмен - ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ


От 19 до 27 ноември в Ла Риоха, Испания се проведе младежки обмен по проект ТРАНСВЕРСАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИГРИ, финансиран по програма Еразъм +.

Основните теми, които бяха обсъдени по време на обмена бяха учене чрез правене и игри, трансверсално образование чрез игри, нови образователни методологии, генериране на положително въздействие и инструменти за създаване на нови игри за учене.

Healthy food - Първа среща на партньорите

На 21 и 22 Октомври 2022 г., в Куйера, Испания се проведе първа среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

По време на срещата обсъдихме първите стъпки по проекта, дейностите и интелектуалните продукти и резултатите, които целим да постигнем.
Партньорите участваха в първото по рода си биенале на ориза, организирано от Община Куйера, като бе проведена публична конференция за представяне на партньорите, проекта, целите и подхода на проекта.

VARIED ръгби фестивал

На 15 октомври 2022 г., на стадион „Смирненски” в Габрово се проведе VARIED ръгби фестивал, с всички местни участници по проекта.

Събитието бе фестивал на доброволчеството и социалното приобщаване, в което се включиха доброволци, играчи с и без образователни затруднения, заинтересовани страни, както и широка общественост. Екипът по проекта, както и ръгби клубът показаха своята работа, до този момент. Чрез приятелски мач, показахме напредъка и превлякохме нови доброволци.

Pages