Новини

Indistractable - втора среща на партньорите

Втора международна среща по проекта "Indistractable", се проведе в Марибор, Словения.
По време на срещата отбелязахме напредъка на проекта и всички изпълнени дейности.
Като част от този едногодишен проект бяха създадени ръководство за учители, обучение за учители и инструментариум за учители.

Healthy food - Втора среща на партньорите

На 7 и 8 Ноември 2023 г., в Пловдив, се проведе втора среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

По време на срещата обсъдихме напредъка и изпълнените дейности по проекта, интелектуалните продукти и резултатите, които постигаме.
Бе представено проучването за сектора, инструментите, които ще използваме зада подобрим процесите на обучение на учениците. Партньорите от Италия презентиаха технологичния хъб, който има за цел да свърже учители, ученици и заинтересовани страни.

Среща на партньорите по проект "Промяна с половин градус"

На 26 Октомври се проведе втора среща по проект „Промяна с половин градус“, в Gimnazija Metković. Екипът на фондацията се включи в срещата онлайн. Колегите от Латвия прекараха деня в училището, запознаха се с хърватската образователна система, сравниха училищата в Латвия и Хърватия, посетиха час по английски.

По време на срещата отбелязахме напредъка на проекта и всички завършени дейности.

Проект Indistractable - среща на партньоритеОт 6 до 8 Октомври, в Пловдив, се проведе ключова среща на партньорите, която отбеляза важен крайъгълен камък по проекта. Периодът бе съобразен със създаването на дейностите в помощ на учителите и предхожда пилотното тестване, в реална учебна среда. По този начин се доближаваме до целта: да се повиши ангажираността на учениците, да се насърчи концентрацията и да се създаде атмосфера, която радва както преподавателите, така и обучаемите.

ВТОРИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE

Вторият Обучителен курс от поредицата „ТTRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE“ се проведе в екологичната ферма Metta, Словения от 31 юли до 6 август 2023 г. Двадесет и четирима участници от България, Чехия, Италия, Словения, Австрия и Германия се събраха за участие в тренинг „TransFORMATIVE education for Ecological Sustainability.

Младежки обмен по проект TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE

От 17 до 23 юли 2023 г., двадесет и четирима младежки работници от България, Чехия, Италия, Словения, Австрия и Германия се събраха в Таухен, близо до Виена, за невероятен обучителен курс по Еразъм+, наречен „TransFORMATIVE education for social justice“, организирана от CAMBIO e.V. в партньорство с Euroteam Чехия, Sustainable Vibes, InfoEck, Европейски център за иновации, образование, наука и култура и Zavod Nefiks.

Младежки обмен e-Sustainability

От 21 до 25 Април, се проведе младежки обмен в Clermont-Ferrand, Франция, в който се включиха младежки работници, младежки лидери, доброволци с интереси към дигиталните инструменти и устойчивостта.
В семинарът участваха младежки работници от Франция, Румъния, България, Тунис, Швеция, Италия, Испания, Турция, Армения, Северна Македония, Полония, Унгария, Гърция, Словения, Албания, Египет, Грузия, Литва, Португалия.

Участниците работиха с дигитални инструменти за насърчаване на устойчивостта сред младите хора и участието ѝ в младежки проекти.

Набиране на участници по проект TransFORMATION for a better future

Целта на проекта е да дадем възможност на участниците да прилагат Глобално гражданско образование (ГГО) в техния местен контекст. Целевата група включва широк кръг от участници, защото вярваме, че методите на ГГО са изключително ценни, започвайки от ранна детска възраст и продължавайки през всички нива на образование до зряла възраст, включително както формални, така и неформални подходи.

VARIED - ПЕТА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 27 и 28 Февруари 2023 г., в Габрово, се проведе пета международна среща на партньорите по проект VARIED, финансиран по програма Еразъм+ Спорт.

По време на срещата обсъдихме резултатите по проекта, проведените тренировъчните сесии с деца и младежи със специални образователно потребности. Представители на Университетът във Валенсия представиха обобщените данни и резултати, които събрахме по време на тренировките, както и анализ на резултатите.

Pages