Новини

Пилотно обучение на учители

На 14 Април 2022 г. в гр. Сандански се проведе пилотно обучение на учители, по проект Humour in the classroom.

По време на тренинга тествахме инструментите разработени от всички партньори, като част от Ръководството с добри практики.
В резултат (освен много смях), учителите се прибраха с полезна информация и практически инструменти за мотивация на учениците, чрез използване на Хумор в клас.

Втора среща на партньорите - Life skills and sport

На 19 и 20 ноември, в Италия, се проведе втора среща на партньорите по проект Life skills and sport, финансиран по програма Еразъм + Спорт.

Основна тема бе създаването на местни мрежи, фазата на изследване и събирането на теоретични данни, събрани след срещите със заинтересованите страни и комуникационните стратегии.

На срещата обсъдихме миналите и предстоящите дейности, и влиянието на пандемията върху графика за изпълнение.

Онлайн малдежки обмен MEDIA - BE CAREFUL WHAT YOU BELIEVE IN

От 14 до 20 септември 2021 г., се проведе онлайн младежки обмен по проект MEDIA - BE CAREFUL WHAT YOU BELIEVE IN

Поради усложнената пандемична обстановка, се наложи обменът да се проведе онлайн. В проектът взеха участие младежи от Полша, България, Македония, Румъния.
В рамките на една седмица обсъдихме ползите и предимствата на програма Еразъм +, разгледахме как да идентифицираме, невярна информация, как манипулациите водят до реч на омраза и как можем да се борим и да реагираме на нея.

Втора среща на партньорите - Humour in the classroom

На 13 и 14 юли в Илиаш, Босна и Херцеговина, се проведе втора международна среща на партньорите по проект Humour in the classroom, финансиран по програма Erasmus+.

Домакин на срещата беше нашият босненски партньор - ОУ „Стари Илияш“.

Откриването на събитието бе в бизнес център Илиаш. Сред официалните гости бяха представители на Министерството на образованието на кантон Сараево, община Илияш и ОУ „Стари Илияш“, които приветстваха партньорите и участниците в проекта.

CC EDU IV СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 17 Февруари се проведе четвъртата, международна реща на партьорите по проект CC EDU. Домакин на срещата трабваше да бъде Associazione PROGETTO MARCONI - Италия, но поради епидемиологичната обстановка в световен мащаб и в България, относно вирус SARS-CoV-2, срещата се проведе онлайн.

На срещата бе обсъден цялостния процес на управление, преглед на разпространението на разултатите и следващи стъпки, финализиране на онлайн платформата платформата и финализиране и превод на материалите по проекта.

Откриване на проект VARIED

На 21 януари 2021 г., се проведе официалното откриване на проект VARIED, съфинансиран по програма Erasmus Plus Sport - Collaborative partnerships.
Срещата на партньорите бе онлайн и бе открита от кмета на община Куйера, Испания - водеща организация по проекта.
По време на срещата бяха представени и обсъдени в детайли целите на проекта и начините за постигането им.

Първа среща на партньорите по проект HUMOUR

На 3 ноември 2020 г. се проведе първа среща на партньорите по проект Humour, финансиран по ключова дейност 2, на програма Еразъм +.
Поради усложнената епидемиологичната обстановка, срещата се проведе онлайн.
На срещата положихме основите за подобряване на социално-емоционалния климат в класната стая, чрез използване на хумор.

Pages