Новини

Среща на партньорите и обучение по проект SiLC

От 6 до 11 Май, в Букурещ се проведе четвърта международна среща на партньорите по проект SiLC.
Основна тема на срещата бе финализирането на изструментите за инстуемнтариума за фасилитатори и лидери на екипи в малки и средни предприятия и оргаизации.

Срещата бе съчетана и с обучение, на което тествахме вече разработените инструменти. В обучението се включиха външни треньори и лидери на екипи, от партньорските държави.
След оценка на методите за работа оформихме крайната визия на инструментариума.

Спортът - възможност за развитие на социални умения

В рамките на няколко спорта, представихме спорта като възможност за развитие на социални умения.
Ученици от ПТГ "Д-р Никола Василиади", Габрово, се включиха в спортните инициативи по проект "Sport, life and living together" финансиран по програма ERASMUS PLUS SPORT – SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIP.

Участниците се включиха в четири спорта - тенис на маса, баскетбол, футбол и волейбол.

Начало на проект BEST

Днес, официално дадохме начало на проект BEST (Begin an Educative Social Training), финансиран по програма Erasmus + Sport.
В научната гимназия на Чекано, Италия изживахме и споделихме емоциите и радостите, които спорта може да даде на децата с различни интелектуални и физически умения.

Целта към която BEST се цели е да превърне различията и разнообразието в нещо положително, да покаже ценността на уважението, като спомогне за преодоляване на предразсъдъците и вътрешните бариери, като по този начин се насърчава по-активното включване в обществения живот.

Покана за младежи, които да бъдат част от проект: “SPORT, LIFE AND LIVING TOGETHER”

Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура", кани всички млади хора на възраст между 16 и 30 години, да се включат в конкурс за избор на 25 участника и 5 доброволци, които ще вземат участие в следните дейности по проекта:

Първа среща на партньорите по проект Sport, life and living together

От 9 до 12 Януари се проведе първата международна среща на партньорите по проект Sport, life and living together, финансиран по програма Еразъм +.

На срещата в Джифони, Италия, обсъдихме и координирахме действията и инициативите, които трябва да реализираме следващите 6 месеца, както и възможностите за добавена стойност, както за участниците в проекта, така и за партньорските организации.

Трета среща на партньорите по проект SiLC

На 25 и 26 октомври 2017, в Прага, Чехия се състоя третата международна среща на партньорите по проект SiLC.
Домакин на срещата беше партньора от Чехия - Channel Crossings.

По време на срещата представихме резултатите от изследователската фаза и национални доклади по проекта.

Младежки обмен Picture's Up - Краков, Полша

Петима младежи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" се включиха в младежки обмен "Picture's Up" от 16 до 24 Август, в Краков, Полша.
В Полша участниците разшириха своите знания и умения в използването на филми и театър, за да предадат послание. Този проект насърчи младите хора да се интересуват от изкуството и да намерят нови творчески начини да го използват.

Pages