Новини

CC EDU IV СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 17 Февруари се проведе четвъртата, международна реща на партьорите по проект CC EDU. Домакин на срещата трабваше да бъде Associazione PROGETTO MARCONI - Италия, но поради епидемиологичната обстановка в световен мащаб и в България, относно вирус SARS-CoV-2, срещата се проведе онлайн.

На срещата бе обсъден цялостния процес на управление, преглед на разпространението на разултатите и следващи стъпки, финализиране на онлайн платформата платформата и финализиране и превод на материалите по проекта.

Откриване на проект VARIED

На 21 януари 2021 г., се проведе официалното откриване на проект VARIED, съфинансиран по програма Erasmus Plus Sport - Collaborative partnerships.
Срещата на партньорите бе онлайн и бе открита от кмета на община Куйера, Испания - водеща организация по проекта.
По време на срещата бяха представени и обсъдени в детайли целите на проекта и начините за постигането им.

Първа среща на партньорите по проект HUMOUR

На 3 ноември 2020 г. се проведе първа среща на партньорите по проект Humour, финансиран по ключова дейност 2, на програма Еразъм +.
Поради усложнената епидемиологичната обстановка, срещата се проведе онлайн.
На срещата положихме основите за подобряване на социално-емоционалния климат в класната стая, чрез използване на хумор.

CC EDU среща на партньорите

На 17.09.2020 г., се проведе трета международна реща на партьорите по проект CC EDU. Домакин на срещата трабваше да бъде Sehit Mehmet Lutfi Gulsen Anadolu IHL - Turkey, но поради епидемиологичната обстановка в световен мащаб и в България, относно вирус SARS-CoV-2, срещата се проведе онлайн.

Футболен турнир BEST

а 30.11.2019 организирахме футболен турнир, между учениците, които се включиха всички предишни дейности по проекта.
В мачовете се включиха всички участници - както активно спортуващи - така и не спортуващи.

Първа среща на партньорите по проект CC EDU

На 7 и 8 Октомври 2019 г. се проведе първа среща на партньорите по проект CC-EDU (Climate change education), финансиран по ключова дейност 2, на програма Еразъм +.
Домакин бе водещата организация по проекта Sustainable Development Management Institute - Франция.
На срещата положихме основите за по-целенасочена подкрепа в подготовката на учителите, за да се справят със сложността на темите свързани с климатичните промени.

YOULEAD - ВТОРА МОБИЛНОСТ

В периода от 19.09 до 26.09.2019 г. беше осъществена втората мобилност за изграждане на капацитет, на младежки работници в рамките на проект "mYouth Lead in Shaping the Future [YouLEAD]", финансиран по програма Еразъм +.

Sports Activator - Краткосрочна доброволческа дейност Sports Activator

От 1-31 август 2019 г., се проведе Краткосрочна доброволческа дейност по проект Sports Activator.
Водещата организация от Румъния, бе домакин на 20 доброволци, които развиха своите умения и компетенции, като спортни лидери.
Доброволците подкрепиха координиращата организация:
- да развие спортен център,
- да приложи инструментариума, разработен по време на семинара,

Pages