Обучение по проект "Humour" - Словения

От 23 до 29 януари, в Марибор, Словения се проведоха дейностите по тренинг и обучение, по проект "Humour in the classroom", финансиран по програма Еразъм +.

Участниците в обучението бяха национални промоутъри - учители и екипи на партньорите.
По време на обучението създадохме информираност и знания, за възможното използване на хумора в учебния процес и получихме иновативни подходи за по-лесна комуникация с учениците.
Участниците тестваха методологията, инструментите и упражненията за обучение на учители, с изготвената учебна програма. Събрахме допълнителни данни от преподавателите, предложения за програмата и лични отзиви.

С натрупаните знания и опит, ще можем да прецизираме нашата програма за обучение, за най-добро и удобно използване.

В края на тренингът, участниците получиха сертификати за участие, подписани от кандидатстващата организация, посрещащата организация и екипите от обучители.