Заключителна конференция Humour in the classroom

На 25 Август, в Габрово, се проведе заключителна конференция за разпространение на резултатите по проект HUMOUR.

Основната тема на конференцията бе представяне и популяризиране на разработените материали по проекта – Ръководство с добри практики, Програма за обучение на учители, Ръководство за подобряване на социалните умения, с използването на хумор и образователната онлайн платформа.