Общи условия и поверителност на данните

Защитата на личните Ви данни е важна за нас и информацията, която се обработва е осигурена и приложена по установените изисквания и норми въведени от българското и Европейското законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Информация, която събираме за Вас:
1. Бисквитки
Уеб сайтовете използват така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използват се, за поддържане сайта и лесна употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.
2. Анализ на интернет трафика
Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.
Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение.
Данните съхраняваме за период от 6 месеца.
3. Нюзлетър, мейлинг
Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време.

Права на изпълнителя и потребителя
Изпълнителя има право на достъп до предоставени данни на потребителя, които са предоставени доброволно за обработка. Потребителя има право на данни за състояние на поръчка, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. При нарушение разпоредбите за защита на лични данни и двете страни могат да се обърнат към компетентния административен орган - Комисията за защита на лични данни.

За неуредените в настоящите Общи условия и сключения между страните договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Може да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@eucenter.net