Втора среща на партньорите - Life skills and sport

На 19 и 20 ноември, в Италия, се проведе втора среща на партньорите по проект Life skills and sport, финансиран по програма Еразъм + Спорт.

Основна тема бе създаването на местни мрежи, фазата на изследване и събирането на теоретични данни, събрани след срещите със заинтересованите страни и комуникационните стратегии.

На срещата обсъдихме миналите и предстоящите дейности, и влиянието на пандемията върху графика за изпълнение.