Среща на партньорите по проект "Sport, life and living together"

От 4 до 7 Юни, в Габрово се проведе втората международна среща на партньорите по проект "Sport, life and living together" финансиран по програма ERASMUS PLUS SPORT – SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIP.

Основен фокус на срещата бе работата с доброволци и тяхното включване в проектните дейности за популяризиране целите на програмата.
По време на срещата партньорите споделиха опит от миналите спортни събития и ползите от спорта и физическата активност, като средство за социализация и интеграция.

На 05 Юни представихме проекта, възможностите, резултатите до тук и следващите стъпки на габровската общественост и заинтересованите страни.

Използвахме възможноста да запознаем гостите от Италия и Гърция с възможностите за порт и туризъм в Габрово и региона.