Среща на партньорите и обучение по проект SiLC

От 6 до 11 Май, в Букурещ се проведе четвърта международна среща на партньорите по проект SiLC.
Основна тема на срещата бе финализирането на изструментите за инстуемнтариума за фасилитатори и лидери на екипи в малки и средни предприятия и оргаизации.

Срещата бе съчетана и с обучение, на което тествахме вече разработените инструменти. В обучението се включиха външни треньори и лидери на екипи, от партньорските държави.
След оценка на методите за работа оформихме крайната визия на инструментариума.

Следващата среща на партньорите и представяне на всички продукти по проекта ще се проведе в България, по време на Международния пловдивски панаир 2018 г.