Новини

Първа среща на мрежата за анализ на обществени рискове

От 14 до 16 март 2016, в Пловдив се проведе първа национална среща на НПО мрежата за анализ на обществени рискове.

По време на срещата, гражданските организации, обсъдиха използването на езика на омразата, задълбочаване на ксенофобията и настъпването на популизма като основен начин за правене на политика. Обсъдихме рисковете за развитие на всички страни и общности, в които то се случва.

Обучение за зелени иновации

На 10 и 11 март от 9.00 часа ще стартира бизнес обучение за зелени иновации. То ще се проведе в конферентната зала на МОЛ – Габрово, бул. „Априлов“ 40 в Габрово.

Обученията се организират от “Европейски Център за иновации, образование, наука и култура” и CEED България по проект, който е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Обучение на началните учители в СОУ "Васил Левски", Севлиево

На 01.02.2016 г., обучители от Институт по качество в образованието - научно- изследователско звено към Фондация "Европейски център за иноваци, образование, наука и култура", проведоха обучение на тема "Преодоляване на конфликти в работна среда".

Институт по качество в образованието

От началото на годината създадохме "Институт по качество в образованието", който е научно- изследователскоте звено към Фондацията. Институтът е създаден с цел проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.

Доброволци към Фондацията участваха в проект за диалог относно сексуалността и образованието

Доброволци към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" се включиха в обучителен курс „GP + Gender Positive” ръководен от словенската организация Društvo Avtonomija (финансиран от Европейската програма Еразъм+). Фондацията е партньор по проекта, заедно с Германия, Италия, Румъния, Испания, Великобритания и Словения.

Основната цел на проекта беше създаването на пространство за диалог относно сексуалността и образованието, разглеждането на тези теми в цялата им комплексност и преоткриването им чрез участниците в обучителния курс.

Представяне на дуалното обучение в Габрово

ПТГ "Д-р Н.Василиади" - Габрово, Търговско представителство на Австрийското посолство и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" - Габрово, въведоха първия випуск по системата на дуалното обучение, в специалността "Мехатроника". На представянето присъстваха гости от Областна управа, ТУ - Габрово, РИО - Габрово, Община Габрово и местния бизнес в лицето на фирма „Резбонарезни инструменти - Габрово“ и фирма ЦЕРАТИЦИТ България и ПЛАНЗЕЕ.

Успех на младите хора!

Нека никога не губят своята енергия, мечти и желание за реализация.

Raid Cross - Включи се сега!

Подрастващите са заобиколени от насилие. Обикновено го виждат в политически или исторически план (чрез медиите, училище) или в контекста на забавление (видео игри, филми). Целта на Raid Cross е да запознае младежите с реалностите на въоръжен конфликт и хуманитарната дейност, като им дава инструменти за тълкуване на събития и ситуации, с които се сблъскват всеки ден.

Провеждане на обучения за менторски кръг

От 12 до 15 Август в хотел „Сарай“, Калояново, се проведе обучение на младежи по проект „Повишаване на информираността за правата на гражданите – Отбор 42″, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Младежите, от село Строево и района, преминаха тренинг на теми: Междукултурен диалог; Социологически понятия; Фасилитация и управление на група; Хуманитарно право.

Среща с медиите и заинтересованите страни

На 8 Юли 2015 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Пробуда 1929г.“ с. Строево се проведе среща с медиите и заинтересованите страни във връзка с началото на проект "Повишаване на информираността за правата на гражданите - Отбор 42“.

Pages