Обмен за насърчаване на жените предприемачи

От 17-25 ноември 2017 г., в град Мугла, Турция се проведе обмен на младежки работници, с цел увеличаване на ключовите компетенции участниците свързани с предприемачеството в селските райони.
Представители на Фондацията, споделиха успешни примери за жени предприемачи в България.

Младежките работници обсъдиха увеличаване на броя на жените предприемачи и подкрепа за равенството между половете.

Освен подобряване на капацитета на организациите партньори, се създадоха условия и желание за повишаване на осведомеността относно програмата "Еразъм +" в селските райони.

В резултат на срещата бе създадено ръководство за насърчаване на жените предприемачи в селските райони, което може да изтеглите от приложения линк.

Ръководство за насърчаване на жените предприемачи в селските райони (английска версия)