Трета среща на партньорите по проект Sprinters

На 18 и 19 Май в Габрово, се проведе третата международна среща на парньорите по проект “Sprinters”, съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт, на Европейския съюз.

Община Куйера –Испания, бе представена от Кмета на Община Куйера и неговия екип. На събитието присъстваха и всички партньори по проекта – представители от Община Понца - Италия, представители на Община Мерсрагс - Латвия, Директорът на Природен парк „Lake Engure“ – Латвия, представители на Спортен клуб „Полиспортива“ – Италия, професор от Университетът във Валенсия – Испания, представители на GIPACOR – Корсика - Франция.
Домакин на срещата беше Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ – Габрово – партньор по проекта от България.

На 18 Май в спортна зала „Орловец“ бе представен SPRINTERS HUB – виртуален международен център за развите на бизнес идеи в областта на спорта.
Целта на виртуалния международен център (SPRINTERS HUB) е да насърчи обмяната на идеи между младежи от различни страни и ралични сектори, с цел създаване на условия за разработване на иновативни спортни и бизнес проекти.

SPRINTERS HUB ще позволи на младите хора да разберат икономическото измерение на спорта и да превърнат страстта си в шанс за лично и бизнес развитие. Участниците ще придобият необходимите умения и знания, за да разберат пазарния потенциал на спортния проект, да го развият и представят ефективно на бъдещи инвеститори.

Дейностите свързани със SPRINTERS HUB - местни обучения и start up инициативи, ще позволят на участниците да изградят надеждни бизнес идеи по структуриран начин и да ги представят пред местни и международни инвеститори.