Sports Activator - Краткосрочна доброволческа дейност Sports Activator

От 1-31 август 2019 г., се проведе Краткосрочна доброволческа дейност по проект Sports Activator.
Водещата организация от Румъния, бе домакин на 20 доброволци, които развиха своите умения и компетенции, като спортни лидери.
Доброволците подкрепиха координиращата организация:
- да развие спортен център,
- да приложи инструментариума, разработен по време на семинара,
- да създаде и пилотира спортно събитие, наречено „Европейски спортен активатор“, което ще бъде проведено във всички парньорски държави.

Дейностите на доброволците насърчаваха спорта, физическата активност, здравословното хранене сред гражданите от 10 села и градове от североизточна Румъния. Младежите създадоха и видео уроци за популяризиране на здравословен начин на живот, спорта и тренировките.

Доброволците бяха координирани от екип от 2 координатори и 5 ментори.