Sports Activator

Sports Activator (SpAct) е съвместно партньорство, финансирано по програма Еразъм +, с 3 основни дейности, включващи 8 частни и публични партньори с нестопанска цел от България, Гърция, Португалия, Румъния и Турция.
Целта на Sports Activator е да повиши осведомеността за стойността на спорта и физическа активност във връзка с личното, социалното и професионалното развитие.

Проектът включва:
- Изграждане на транснационална мрежа в областта на спорта, чрез организиране на международен семинар с участието на 33 младежки работници, фасилитатори, обучители, учители, треньори, доброволци, персонал, участващ в спортни клубове от Румъния, Гърция, Португалия, България и Турция, за създаване на инструментариум с методи, инструменти, добри практики, насочени към подкрепа на включването в спорта и физическата активност на младежта;
- Личностно и професионално развитите на 20 доброволци, от 5 държави, в рамките на едномесечна доброволческа дейност в спортен център в Румъния;
- Прилагане на творческа методология за насърчаване на спорта, физическата активност, хранене и здравословен начин на живот в Европа, чрез организиране на 10 творчески спортни събития в 10 местни общности, включващи минимум 500 младежи в Европа.

Ръководство за организиране на спортни дейности с младежи

Финансиране: Еразъм +