Семинар: Sports Activator


От 1 до 7 Юли, 2019 г, в Румъния се проведе международен семинар по проект Sports Activator, финансиран по програма Erasums +. В семинарът се включиха петима представители от България.

Семинарът бе насочен към 33 младежки работници, фасилитатори, обучители, треньори, персонал, ангажиран в спортни клубове от Европа, младежи, със страст към спорта. В резултат участниците създадоха инструментариум с методи, инструменти, добри практики, насочени към подкрепа на участието в спорта и физическата активност на младите хора.

През седемте дни в Румъния, участниците изпитаха, споделиха и обсъдиха добри практики, методи, инструменти свързани със спорта и поддържането на здравето, храненето, физическата подготовка, работа в мултикултурни екипи.

Бяха използвани индивидуални и групови сесии, групови упражнения, презентации, дебати и упражнения за изграждане на екип, както и по-сложни симулации и ролеви игри и техники за насърчаване на творчеството. мислене и емоционално участие на участниците в учебния процес.

Следващата дейност по проекта е кратосрочна доброволческа активност, за 20 доброволци, от страните партньори, които искат да развият своите умения и компетенции свързани със спорта и лидерството.
Доброволците ще подкрепят координиращата организация:
- разработване на спортен спортен център,
- прилагане на инструментариума, разработен по време на семинара,
- да се създаде и пилотира спортно събитие, наречено „Европейски спортен активатор“

Дейностите на доброволците ще насърчават спорта, физическата активност, здравословното хранене сред гражданите на 10 села и градове от североизточна Румъния. Ще бъдат създадени и видео уроци за популяризиране на здравословен начин на живот, креативността, спорта и тренировките.