Младежки обмен по проект TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE

От 17 до 23 юли 2023 г., двадесет и четирима младежки работници от България, Чехия, Италия, Словения, Австрия и Германия се събраха в Таухен, близо до Виена, за невероятен обучителен курс по Еразъм+, наречен „TransFORMATIVE education for social justice“, организирана от CAMBIO e.V. в партньорство с Euroteam Чехия, Sustainable Vibes, InfoEck, Европейски център за иновации, образование, наука и култура и Zavod Nefiks.
По време на тази вдъхновяваща седмица те се задълбочиха в концепцията за глобално гражданско образование (GCED) и проучиха иновативни образователни методи за справяне с глобалните предизвикателства и намиране на потенциални решения. Участниците имаха уникалната възможност да се включат в практическо обучение и да усъвършенстват уменията си за фасилитиране, като водят GCED семинари един за друг в малки групи.
Участниците изследваха широк спектър от теми, включително световните неравенства, правата на човека, привилегиите, стереотипите и предразсъдъците, справедливостта и равнопоставеността и приложими възможности за създаване на положителна промяна в света.
Този обучителен курс също насърчи междукултурен обмен, насърчавайки критичното мислене за механизмите, оформящи обществата както на национално, така и на международно ниво. Една незабравима междукултурна вечер им позволи да споделят традиционна храна, предмети, танци и интересни факти от родните си страни, укрепвайки връзката си като обединена група.
В резултат на това трансформиращо преживяване, участниците създадоха завладяващо графично записано видео, за да споделят своето пътуване и въздействието на GCED, особено по отношение на социалната справедливост. Те също се научиха как да адаптират съдържанието на семинара към местния контекст, използвайки методите на GCED като мощен инструмент за насърчаване на ценности като толерантност, свобода и човешки права.
Видео: https://youtu.be/WkgG3eX4uWo