CC EDU среща на партньорите

На 17.09.2020 г., се проведе трета международна реща на партьорите по проект CC EDU. Домакин на срещата трабваше да бъде Sehit Mehmet Lutfi Gulsen Anadolu IHL - Turkey, но поради епидемиологичната обстановка в световен мащаб и в България, относно вирус SARS-CoV-2, срещата се проведе онлайн.

На срещата обсъдихме напредъка и резултатите по проекта, за изминалата една година.
IO1 - работната версия вече е онлайн, на английски език. Ще бъде оценена от група външни експерти по изменението на климата, за да се уверим в научната цялост на предоставената информация.
Прототипът е разделен на "Ресурси за учители" и "Инструменти". След като съдържанието бъде оценено ще бъде преведено на местни езици.
IO2 - В сайтът (https://ccedu.erasmus-projects.eu) по проекта са свободно достъпни изготвените материали и ресурси. В този момент версията е на английски. Предстои оценка с външни експерти, след което ще бъде преведена, включително и на български език.

Следващите стъпки са завършване на информационните материали по IO3, качването им в сайта и превод на местните езици на партьорите.
След като всичко бъде качено в платформата и преведено, ще тестваме инструментите и ресурсите в реална образователна среда.