CC EDU

Обучението относно изменението на климата, може да има важна роля в училищното образование. Темата може да бъде широко изследвана в класната стая. Фактът, че изменението на климата може да се разглежда на местно, регионално и международно ниво, през различни перспективи, предоставя на учениците възможност да развият умения за критичен анализ и способност да синтезират информация. Това дава възможност за индивидуална и обществена отговорност.
Целта на проекта CC-EDU е да осигури на учениците (като следващи поколения) цялостна перспектива за изменението на климата. Да научат за колективната отговорност за опазването на околната среда и предотвратяването на по-нататъшни вредни действия.
Целта на проекта е да подготви учителите да се справят със сложността на темата, чрез факти и различни подходи.
Шест партньора, от 6 държави, предлагат широко европейско многообразие и социално-икономически контекст (градове с различна големина, икономически живот и култура) и в същото време ще допринесат и ще се възползват от проекта
Възможността за предлагане на по-целенасочена подкрепа, която да помогне на учителите да развият компетентности, повишава качеството на преподаване като цяло.
Холистичният, индивидуализиран и насочен към младите подход е от решаващо значение за поддържане на интереса на младите хора към всяка тема, по-специално към изменението на климата.

Начало: 2019 г.

Финансиране: ERASMUS PLUS

Партньори:
Европейски център за иноации, образование, наука и култура - България
Sustainable Development Management Institute - France
Associazione PROGETTO MARCONI - Italy
Center for Educational and Cultural Development "RACIO" - The Republic of North Macedonia
SMART IDEA Igor Razbornik s.p. - Slovenia
Sehit Mehmet Lutfi Gulsen Anadolu IHL - Turkey