ВТОРИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE

Вторият Обучителен курс от поредицата „ТTRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE“ се проведе в екологичната ферма Metta, Словения от 31 юли до 6 август 2023 г. Двадесет и четирима участници от България, Чехия, Италия, Словения, Австрия и Германия се събраха за участие в тренинг „TransFORMATIVE education for Ecological Sustainability.

По време на седмицата, участниците откриха нови образователни методи и разшириха възприятието си за глобалните екологични проблеми и възможните решения, както на институционално, така и на лично ниво. Участниците преживяха и разработиха своите семинари по теми като въглеродния отпечатък, трите стратегии за устойчивост (ефективност, последователност и достатъчност), биоразнообразие, промяна на климата и социално-екологичните проблеми.