VARIED ръгби фестивал

На 15 октомври 2022 г., на стадион „Смирненски” в Габрово се проведе VARIED ръгби фестивал, с всички местни участници по проекта.

Събитието бе фестивал на доброволчеството и социалното приобщаване, в което се включиха доброволци, играчи с и без образователни затруднения, заинтересовани страни, както и широка общественост. Екипът по проекта, както и ръгби клубът показаха своята работа, до този момент. Чрез приятелски мач, показахме напредъка и превлякохме нови доброволци.

В края на тренировките и мача, раздадохме сертификати за участие, както на играчи, така и на доброволци.

Фестивалът бе възможност да се покаже истинско включване в социална и празнична атмосфера.