Създаване на мрежа - проект BEST

На 31.08 и 30.10 проведохме среща местаната мрежа от партньори по проекта (спортни асоциации, местни власти, училища и други заинтересовани страни).
Първият семинар имаше за основна тема „Инвалидността и създаването на вътрешни бариери“. Бе поканен експерт, който обясни как хората могат сами да създават вътрешни бариери и начина, по който могат да ги преодолеят.
Вторият разгледа положението на някои съществуващи архитектурни бариери в местната зона. Бе проведен анализ, предоставяйки решение за премахване на пречките, и по-специално ще покаже как може да се подобри достъпът на хората с увреждания до спортни съоръжения.