Първа среща по проект "Промяна с половин градус"

На 15 и 16 Февруари 2023 г., в Габрово, се проведе пътва среща на партньорите по проект "Промяна с половин градус", финансиран по програма Еразъм плюс.
Домакин на срещата бе Фондация ЕЦИОНК - водещ партньор по проекта.

По време на срещата партньорите представиха своите организации и обсъдиха дейностите, времевия график и бюджета по проекта.
Специално внимание бе обърнато на съдържанието на ръководството за учители и инструментите, които биха били лесни, реално приложими. Целта е училтелите да могат да ги използват в ежедневните си часове, без да натоварват излишно учебното съдържание.