Първа част на програмата по предприемачество

На 27-28 септември 2014 г., в Конферентната зала на МОЛ Габрово ще се проведе първа част от шест модулна програма по предприемачество на CEED България, която е разработена от Института по предприемачество (SIFE) в град Хур, Швейцария.

Обученията по програмата ще развият практически умения за успешно стартиране на собствен бизнес и неговото управление, сегментиране на пазара и привличане на клиенти.

Програма

Събота (27.09)

09:00 - 09:30 Регистрация
09:30 - 10:45 Представяне на формата. Основи на предприемачеството
10:45- 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30 Креативност и иновации в предприемачеството
12:30 - 13:30 Обедна почивка
13:30 - 14:45 Бизнес модел
14:45 – 15:00 Кафе пауза
15:00 - 16:30 Добавена стойност (Value proposition)
16:30 - 17:00 Въпроси и отговори

Неделя (28.09)

09:00 - 09:30 Регистрация
09:30 - 10:45 Сегментиране на пазара (Customer segments)
10:45- 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30 Връзка с клиента. Канали на дистрибуция
12:30 - 13:30 Обедна почивка
13:30 - 14:45 Източници на приходи
14:45 – 15:00 Кафе пауза
15:00 - 16:30 Ключови дейности – ресурси - партньори
16:30 - 17:00 Въпроси и отговори

Вход свободен!

За повече информация и записване ntasheva@ceed-bulgaria.org или на телефон 0889 851757.

Обучението се организира от Център за предприемачество и управленско развитие – CEED България със съдействието на Европейски център за иновации, образование, наука и култура, и Фондация Start UP. То е част от проект „Българо-швейцарска предприемаческа екосистема” (Swiss-Bulgarian Entrepreneurship Ecosystem Activity), който се осъществява в партньорство с Института по предприемачество (SIFE) в град Хур и Startup@UZH към Университета в Цюрих, с финансовата подкрепа на Бългато-швейцарска програма за сътрудничество чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.