Откриване на проект VARIED

На 21 януари 2021 г., се проведе официалното откриване на проект VARIED, съфинансиран по програма Erasmus Plus Sport - Collaborative partnerships.
Срещата на партньорите бе онлайн и бе открита от кмета на община Куйера, Испания - водеща организация по проекта.
По време на срещата бяха представени и обсъдени в детайли целите на проекта и начините за постигането им.

Основната цел на проект VARIED е да насърчи доброволчеството, социалното включване и равните възможности в спорта, за мъже и жени с обучителни затруднения.