Обучение за зелени иновации

На 10 и 11 март от 9.00 часа ще стартира бизнес обучение за зелени иновации. То ще се проведе в конферентната зала на МОЛ – Габрово, бул. „Априлов“ 40 в Габрово.

Обученията се организират от “Европейски Център за иновации, образование, наука и култура” и CEED България по проект, който е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Обучението e разработено от норвежки експерти и ще бъде насочено към интегриране на зелени иновации в компаните с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност, както и към създаване на нови продукти и процеси насочени към „зелен” бизнес.

Участниците ще бъдат консултирани и подпомогнати да разработят бизнес модел на тяхна идея свързана със зелени иновации.

В края на втория учебен ден всеки ще има възможност да презентира идеята си и жури, заедно с всички участници ще изберат най-обещаващите идеи, чиито представители ще бъдат поканени да се представят на Green Demo Day.

Номинираните представители ще участват напълно безплатно в Green Demo Day, през месец април в гр. София, където ще представят своите идеи пред инвеститори, хора от бизнеса и норвежки експерти.

На финала ще останат 5 участника, които с помощта на експерти ще създадат цялостен бизнес план на своите идеи и ще спечелят безплатно пътуване в Норвегия за обмен на опит в края на месец април 2016 г.

Всички разходи ще бъдат поети от CEED по проекта.

За повече информация и регистрация посетете сайта на проекта: www.green-innovations.bg.