Обучение "Управление на риска в съвременното училище"

На 11 и 12 Февруари и от 17 до 19 Март, проведохме обучение на директори и главни учители на тема "Управление на риска в съвременното училище".

Инж. Калиа Христова - експерт - консултант "Управление на риска" BDS ISO 31000, IEC/ISO EN 31010:2010, запозна учатниците с основи на управление на риска, принципи и процес на управление на риска, организационна рамка, оценяване и въздействие на риска. Беше обсъдено и изготвянето на рамка за въвеждане на управление на риска в училище.

Обучението се проведе в хотел "Калина Палас", гр. Трявна.