Обучение на директори от СРСНПБ - Област Пловдив

От 30 Март до 1 Април, обучители от Институт по качество в образованието, към Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведиха обучение на директори от Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България - Област Пловдив.

Темата на обучението бе "Управленски институционален мениджмънт. Стратегическо планиране. Рамки. Анализи. Контрол. Атестация"

По време на обучението запознахме участниците с изискванията към стратегия за развитие, система за управление на качеството, изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015, атестация в институционална среда, атестационни форми и модели за коригиращи действия и други.
Объдихме на практика казуси, решения и приложение на Наредба № 16 от 08.12.2016 г., на МОН, за управлението на качеството.

Обучението е част от поредицата обучения на организацията, по темата за внедряване на системи за управление на качеството в образованието.