Облагородяване на спортната площадка на бившия Текстилен техникум гр. Габрово

НЧ "Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011" , Европейски център за иновации, образование, наука и култура и ПТГ “Д-р Василиади” ще се включат в националната кампания "Дни на добри дела" на Фондация "ЛАЛЕ"

Доброволческата инициатива предвижда почистване на спортната площадка, ремонт на пейките и боядисване на спортните съоражения. За доброто настроение ще се погрижи читалището, като осигури музика и почерпка за доброволците включили се в акцията.
Благодарение на мини грант от Фондация ЛАЛЕ са осигурени материалите за почистване и боядисване.

С тази инициатива организаторите искат да насърчат сред подрастващите спортуването на открито, активния и здравословен начин на живот, чрез прякото си включване в доброволческата акция да формират в тях по-отговорно и положително отношение към заобикалящата ги среда.

С националната кампания "Дните на добри дела" можем заедно да покажем на дело значението на доброволчеството, ролята и силата на доброволците, да насърчим повече и различни хора да се включат като доброволци в разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал, с които да допринесем за една положителна и отговорна промяна.