Indistractable - втора среща на партньорите

Втора международна среща по проекта "Indistractable", се проведе в Марибор, Словения.
По време на срещата отбелязахме напредъка на проекта и всички изпълнени дейности.
Като част от този едногодишен проект бяха създадени ръководство за учители, обучение за учители и инструментариум за учители.