Игра Raid Cross

На 18 Октомври, от 13 часа, в МОЛ Габрово ще се проведе последната дейност по проект "Игра "Червен кръст" на Европейски център за иновации, образование, наука и култура и Български младежки червен кръст – Габрово.

Raid Cross е ролева игра, в която са включени 32 младежи и 3 ментори. Тя представлява предвижване между различни свързани помежду си постове, разположени във въвлечената във военен конфликт страна. На всеки пост играчите са изправени пред различна страна на конфликта.За да се справят, те приемат последователно ролите на цивилни, войници и хуманитарни работници. По този начин ще се даде възможност на участниците да интерпретират случващото се, информацията от новините, филмите, компютърните игри разсъждавайки върху теми като хумантарността, насилието във всичките му форми и методи за разрешаване на конфликтни ситуации.

Raid Cross насърчава по-широкото мислене и поглед върху международното хуманитарно право. Играта се фокусира върху защита на живота и човешкото достойнство по време на война, възпитава и показвая на участниците основните хуманитарни правила при водене на война.

Военната ролева игра Raid Cross е последната дейност по проекта.
Преди това бяха организирани и проведени две работни срещи между партньорите, като на втората среща беше проведено обучение на менторите.
По проекта е изработена уеб платформа (www.raidcross.eu) за споделяне на добри практики и популяризиране на дейностите свързани с младежките политики, дейности свързани с хуманитарно право и организирани за младежите обучения, състезания и събития на БМЧК и Европейски център за иновации, образование, наука и култура.

Проектът се реализира по Програма Младежки дейности с финансовата подкрепа на Община Габрово.