Healthy food - Трета среща на партньорите

От 26 до 29 Февруари, в Карамюрсел, Турция, се проведе трета среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

Като част от срещата бе събитие за разпространение на резултатите до момента, което събра любители, експерти и професионалисти от кулинарния и образователния сектор. Денят беше пълен с презентации, семинари и дейности, всички насочени към подчертаване на социално-икономическия статус на Турция, със специален акцент върху областта на гастрономията.

Транснационалната среща по проекта, се проведе в училище Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, и включи презентации на партньорите за техните дейности и дискусии за бъдещи планове.