HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE - СРЕЩА В СЕЦЕ, ИТАЛИЯ

На 22 Май 2024 се проведе 5та международна среща на паерньорите в Сеце, Италия, по проект „Healthy Food for Smart People“.
Участниците присъстваха на Мастърклас в училище ISISS Pacifici and De Magistris. Това събитието е част от поредица от семинари, които използват методологията на шоу кукинга, включваща производители, готвачи и експерти.

По време на на срещата, след майсторският клас, бяха разгледани следните основни теми: организационни въпроси по проекта, включително предстоящи срокове, роли и отговорности на отделните партньори; бБеше представена актуализация за това как партньорите използват HUBа за споделяне на ресурси, документи и информация.
Бяха представени резултатите от първоначалното проучване и процесът на последваща оценка обсъждани, които ще се използват за измерване на въздействието на проекта и определяне на постигане на предварително зададени цели.