Healthy Food for Smart People - Двудневна среща в Аячо, Корсика

В очарователния град Аячо, Корсика, на 25 и 26 март се проведоха няколко събития по проект „Healthy Food for Smart People“, което събра екипите по проекта, учители и ученици от Франция, България, Испания и Турция. Събитието, бе организирано за насърчаване на обучението, работата в мрежа и обмена на иновативни идеи и се фокусира върху социално-икономическото развитие, професионалното образование в гастрономията и интеграцията на младите хора на пазара на труда в рамките на Европейския съюз.

Събитието започна с конференция за „Социално-икономическото състояние на Корсика“ и „Състоянието на професионалното образование в областта на гастрономията“. Тази сесия предостави цялостно разбиране на икономическия пейзаж на Корсика и неговите последици за професионалното обучение в гастрономията, сектор, дълбоко вкоренен в културата и наследството на острова.

По време на следващата конференция на тема „Интегриране на младите хора на пазара на труда в Европейския съюз“, разгледахме предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени младите специалисти в днешния динамичен пазар на труда. Сесиите включваха кратки презентации на партньорите относно ситуацията в съответните страни, което улесни богат обмен на гледни точки и опит.

По време на срещата на партньорите, всеки партньор представи дейността си до момента, включително обучение на учители, педагогически методи и използвани техники.

Паралелно учениците и учителите се запознаха с традиционни за Корсика техники за готвене, като приготвиха на практика 4 степенно меню под напътствията на учители от професионалната гимназия в Аячо.