Healthy food - Първа среща на партньорите

На 21 и 22 Октомври 2022 г., в Куйера, Испания се проведе първа среща на партньорите по проект HEALTHY FOOD FOR SMART PEOPLE.

По време на срещата обсъдихме първите стъпки по проекта, дейностите и интелектуалните продукти и резултатите, които целим да постигнем.
Партньорите участваха в първото по рода си биенале на ориза, организирано от Община Куйера, като бе проведена публична конференция за представяне на партньорите, проекта, целите и подхода на проекта.